Szövetség

A Magyar Bioüzemanyag Szövetség működése

A Magyar Bioüzemanyag szövetség jogelődje, a Magyar Bioetanol Szövetség 2007-ben alakult, számos vezető hazai és nemzetközi iparági szereplő részvételével. A Szövetség elévülhetetlen érdemeket szerzett a zöld üzemanyag hazai ismertségének erősítésében, az üzemanyag használatának elterjedésében, ezáltal a magyar lakosság környezettudatosságának fejlesztésében. A Szövetség 2019-ben, a bioüzemanyagok még átfogóbb képviselete és elterjesztése érdekében alakult át Magyar Bioüzemanyag Szövetséggé.

Kivonat a Magyar Bioüzemanyag Szövetség alapszabályából:

A Szövetség célja szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység folytatása, ezen belül a Szövetség céljai az alábbiak:

  • Hozzájárulás a bioüzemanyag minél szélesebb körű felhasználását elősegítő kormányzati intézkedések és regionális programok elterjedéséhez, utóbbi programokért folytatott lobbi, illetve a programok propagálása útján
  • A legújabb, szakmailag helytálló adatok és ismeretek átadása a Szövetség tagjai, a sajtó, a döntéshozók, az üzemanyag előállítók, felhasználók, gépjármű-forgalmazók, valamint a közvélemény számára.
  • A Szövetség rendszeres szakmai fórumok megteremtésével járul hozzá a bioüzemanyag iparág hazai és regionális fejlődéséhez, valamint ezen a területen Magyarország versenyképességének növeléséhez illetve a magyar szereplők nemzetközi iparági kapcsolatainak fejlesztésébe, illetve a magyar érintetteknek a nemzetközi szakmai vérkeringésbe történő bekapcsolódásához.
  • A mezőgazdasági termelők tájékoztatása a bioüzemanyag gyártására leginkább alkalmas növényfajokról, fajtákról és mezőgazdasági technológiákról
  • Az oktatásban vállalt közreműködés révén a megújuló üzemanyagok iránti általános lakossági érdeklődés felkeltése és szélesítése. A széles körű elfogadottság céljából az oktatási program hangsúlyosan érinti a bioüzemanyag Magyarország számára igen kedvező hatásait, pl: a környezet védelme, hazánk energiafüggőségének csökkentése, gazdaság és vidékfejlesztő hatás.
  • A Szövetség kutatás-támogatási alap létesítésén keresztül próbálja ösztönözni, segíteni a bioüzemanyagok előállításához kapcsolódó hazai tudományos kutatás és fejlesztési munkát.

Ezen célok megvalósításához a Szövetség pályázati és egyéb forrást keres.

A szövetség levelezési címe: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4 

A szövetség telefonszáma: változás alatt 

Kérdéseikkel az erdekel [kukac] etanol.info.hu címen fordulhatnak hozzánk. 

Héjj Demeter
elnök 
hejj.demeter [kukac] etanol.info.hu 

Kovács-Gajdács János
szóvivő 
tel.: +36-70-316-4238 
janos.kovacs [kukac] oneonone.hu